Terapi

Terapi
Som terapeut er jeg optaget af, at du bliver mødt med ro og accept,så du føler styrke og mod til at arbejde med at forstå dig selv bedre og derved opleve større selvaccept, trivsel og ro.

Du kan fx få hjælp til at:

● opbygge sunde tankemønstre ● bremse selvkritik (ved at blive opmærksom på, hvornår den opstår) ● få bedre selvværd ● dæmpe angst og bekymring

og meget mere….

Der vil primært være fokus på samtale, men hvis du ønsker det, kan vi understøtte samtalerne med meditation, yoga eller åndedrætsteknikker. Den kropslige praksis og åndedrætsbevidsthed vil styrke modet til at give sig hen, mærke efter og lære sig sig selv bedre at kende efterhånden som kroppen (gen)finder hvile.

Min uddannelse kombinerer det samtaleterapeutiske med meditation, bevægelse, kunsterapi og terapeutisk massage. Jeg tror på mange veje til at (gen)finde ro og livsfylde.

Terapien er compassionfokuseret – kontakt med selvmedfølelse giver en unik tilgang til at håndtere svære følelser.

  • LEV MERE UD FRA DIN KERNE
  • LYT TIL DIT HJERTES STEMME